MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Home Rendezvények / Events Korábbi / Preceding Obi-ugorok a XXI. században (2005. október 6–7.)

Obi-ugorok a XXI. században (2005. október 6–7.)

E-mail Nyomtatás PDF

[Ob-Ugric Peoples in the 21th century]

 

Program

Csütörtök

10.00 - 11.00 Regisztráció

11.00

Szofia Onyina: A szinjai hantik identitásáról

Bárány Borbála: A mai obi-ugor széppróza a közösségi irodalom és a műirodalom határán

Vándor Anna: Az obi-ugorok tamgái - előzetes beszámoló egy befejezetlen kutatásról

***

Fejes László: A vogul morfológiai elemző(k) felé

Fodor György: A vogul időviszonyítás lehetőségei

Bakró-Nagy Marianne: Grammatikai kölcsönzés és grammatikalizáció (a zürjén feltételes partikula a vogulban)

***

Kemény Attila: Hagyományőrzés az Ob-vidéken

Ladányi György: Az Északi-Szoszva menti vogulok anyanyelvhasználatáról

Gaborják Ádám - Fodor Márk: Torum ekwa vagy Torum eka?

Utazás a Tapszuj és az Északi-Szoszva menti manysiknál

Csepregi Márta: A szurguti hantik nyelvi helyzete - vitaindító gondolatok

Péntek

9.30

Nagy Zoltán: A vaszjugáni hantik madárosztályozási rendszere

Ruttkay-Miklián Eszter: Testi-lelki rokonság - reinkarnáció a szinjai hantiknál

***

Kerezsi Ágnes: A Néprajzi Múzeum obi-ugor gyűjteményének kialakulása és összetétele

Kovács Zsuzsa: A finnugor néprajzi park

Rusvai Julianna: Pápay József kéziratos debreceni hagyatéka

***

Szíj Enikő: Reguly feldolgozatlan hagyatéka

Lázár Katalin: Obi-ugor zene az MTA ZtI gyűjteményében

Sipos Mária: Schmidt Éva hagyatékáról

 

 

Az eredeti felhívás

A MTA Nyelvtudományi Intézetének Finnugor osztálya 2005. október 6-7-ére

Obi-ugorok a XXI. században

címmel konferenciát szervez.

Legközelebbi nyelvrokonaink nyelve és kultúrája köztudottan veszélyeztetett helyzetben van. A hanti és a manysi nyelvet a fiatalok már egyre kevésbé ismerik, az évszázadokon keresztül folytatott hagyományos életformák bomlását hihetetlenül felgyorsította a régióban zajló kőolaj- és földgázkitermelés. Magyarországon az obugrisztika nagy múltra tekint vissza, számos tudományágban, illetve kutatóhelyen folynak obugrisztikai kutatások, valamint több egyetemen tanítanak hanti és manysi nyelvet, tanárok és diákok szerveznek expedíciókat az Urál és az Ob vidékére. Nem megy ritkaságszámba az sem, hogy érdeklődő filmesek, fotósok és magánemberek kijutnak ezekre a területekre.

Sajnálatos módon azonban e kutatások, expedíciók, gyűjtések eredményei általában nem lépik át az adott tudományterület határait, illetve a terepet megjárt kollégák, magánemberek információs anyagai csak igen szűk körben, véletlenszerűen válnak ismertté, mivel eddig nem volt olyan fórum, ahol kifejezetten az obi-ugorokkal foglalkozó szakemberek találkozhattak volna. Különösen nagy probléma ez egy, nem írásbeliségen alapuló kultúra esetében, amelyben a nyelv, az életmód, a folklór, a vallás jelenségei nagymértékben összefonódnak.

A magyar szakembereknek, egyrészt mint a legközelebbi nyelvrokonoknak, másrészt mint hatalmas, és ebben a döntő pillanatban felbecsülhetetlen értékű gyűjtött anyag birtokosainak felelőssége óriási. Nem lehet tovább halogatni annak számbavételét, hogy szaktudásuk és a másfél évszázadra visszatekintő magyarországi obugrisztika eredményeinek birtokában milyen módon tudják támogatni e kultúrák fennmaradását.

Ezért tehát a konferencia célja, hogy minél több tudományterületet bevonva komplex helyzetjelentést adjon a manysik és a hantik jelenkori viszonyairól, lehetőségeiről, kilátásairól, valamint alkalmat adjon arra is, hogy az obugrisztikával foglalkozó magyarországi nyelvészeti, irodalmi, néprajzi, zenei, szociológiai, dokumentum- és játékfilmkészítő stb. műhelyek megismerjék egymás munkáját és legújabb eredményeit.

Elsősorban azon kollégák jelentkezését várjuk, akik a hantik és a manysik jelenkori helyzetéről, illetőleg nyelvükről (szociolingvisztikai, dialektológiai stb. szempontból), kultúrájukról (zene, folklór és tárgyi kultúra, életmód) közvetlen tapasztalattal, illetve friss információkkal rendelkeznek, továbbá konkrét elgondolásuk van a reetnizáló törekvések magyarországi támogatásáról.

A konferencia részvételi díja 3000 Ft - ami a büféköltséget és a publikációs kiadásokat fedezi - a regisztrációkor fizetendő. Az előadások anyagát CD-n, illetve internetes formában mindenképpen megjelentetjük, illetve keressük a forrásokat a kötet kiadásához.

Kérjük, hogy nevét és előadásának címét, valamint témáját néhány mondatban kifejtve 2005. szeptember 20-ig villanypostán küldje el az alábbi címre:

sipos-kukac-nytud.hu

Az előzetes programot 2005. szeptember 20-ig küldjük ki a résztvevőknek. A szálláslehetőségekről szívesen küldünk listát az érdeklődőknek, de a foglalást mindenki maga bonyolítja.

Budapest, 2005. március 20.

MTA Nyelvtudományi Intézet

Finnugor osztályA konferencia anyaga CD-ROMon jelent meg.
Módosítás dátuma: 2009. február 02. hétfő, 21:54