MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Home A nyelvrokonságról Biztosan uráli nyelv-e a magyar?

Biztosan uráli nyelv-e a magyar?

E-mail Nyomtatás PDF
Bár messze nem állíthatjuk, hogy a magyar nyelv eredetével kapcsolatban minden rejtélyt megoldottunk, egyben biztosak lehetünk: a magyar nyelv uráli eredetű. A magyar és a többi, az uráli nyelvcsaládba sorolt nyelv között ugyanis olyan sok szóban annyiféle szabályos hangmegfelelés mutatható ki, hogy az nem lehet a véletlen műve. Ma már nem kérdés a tudomány számára, hogy a magyar az uráli nyelvcsaládba tartozik.
Ez a kérdés lényegében már a 19. század vége óta lezártnak tekinthető. Ekkor zajlott Budenz József és Vámbéry Ármin között az a vita, amelyben Budenz a finnugor, Vámbéry a török nyelvrokonság mellett tört lándzsát. (A pontosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy Vámbéry már a vita kezdetén sem tagadta a finnugor rokonságot, mindössze úgy gondolta, hogy a magyar a török nyelvekkel is rokon.) Végül a vitában Budenz kerekedett felül, és azóta a magyar nyelv finnugor, ill. uráli mivoltát érdemben nem kérdőjelezték meg.

Elméletileg felmerülhet, hogy a magyar nyelvnek újabb rokonokat találjunk. Ez legkönnyebben úgy képzelhető el, ha kiderülne, hogy az uráli nyelvcsalád egy nagyobb nyelvcsalád része. Felvetődött már, hogy az uráli és az indoeurópai, vagy az uráli és az altaji (török, mongol, mandzsu-tunguz) nyelvek távoli rokonságban állnak egymással. Ezt azonban nem sikerült bizonyítani, sőt, idővel a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy e nyelvek rokonsága kizárható (még az altaji nyelvek egymás közötti rokonságának gondolatát is elvetették: a török, a mongol és a mandzsu-tunguz között nem mutathatóak ki rokoni szálak). Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a hat-hétezer évnél korábban szétvált nyelvek rokonsága már a közös eredetű elemek számának megcsappanása miatt nem bizonyítható, azt tarthatjuk valószínűbbnek, hogy újabb rokon nyelv nem kerül elő.

A magyart már a világ számos nyelvével megkísérelték rokonítani. Sajnos a munkák túlnyomó többsége nem tudományos módszerrel készült. Az uráli nyelvek kutatói  is komolyan megvizsgálták ezeket a lehetőségeket. Legutóbb a Kelet-Szibériában beszélt jukagír nyelvről merült fel, hogy az uráli nyelvcsaládba tartozna, de a kutatások eredményei ezt nem igazolták.  Az egyes nyelveknek az uráli nyelvekkel való lehetséges rokonságát nemcsak az uralisták, hanem az adott nyelvek specialistái (turkológusok, japanológusok, sumerológusok stb.) is tanulmányozták, és egyöntetűen arra az eredményre jutottak, hogy a rokonság kizárható. Kevéssé valószínű tehát, hogy előbukkan egy olyan nyelv, melyről bebizonyosodik, hogy a magyar rokona.
Módosítás dátuma: 2010. november 01. hétfő, 13:00