MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Szakmai életrajzok Várnai Zsuzsa tudományos munkatárs

Várnai Zsuzsa tudományos munkatárs

E-mail Nyomtatás PDF


Kutatási területe

 

 • szamojéd fonológia,
 • uráli fonológia,
 • hangtörténet.

Tudományos fokozat:

 • 2004 Bölcsészdoktori

Tanulmányok

 • Posztgraduális tanulmányok
  • 1997-2001 ELTE BTK Uráli Nyelvészeti PhD Program
 • Felsőfokú tanulmányok:
  • 1995-1998 ELTE BTK finnugor szak
  • 1992-1996 ELTE BTK magyar szak

Elismerések

 • 2004 november a Magyar Nyelvtudományi Társaság Fokos díja

Munkahelyek, beosztások:

 • 2006 nov. – MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor Osztály tudományos munkatárs
 • 2005 nov. –2006 nov. ELTE BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék tudományos munkatárs
 • 2004–2005 nov. MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor Osztály tudományos munkatárs
 • 2000–2003 MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor Osztály fiatal kutató

Egyetemi oktatói tevékenység

 • 2006 előadás ELTE BTK finnugor szakán Az uralisztikai kutatás új irányzatai c. sorozatban
 • 2005/2006-es tanév és 2006 őszi félév SZTE BMI magyar szak
 • A 2001/2002-es tanév tavaszi féléve ELTE-BTK finnugor szak
 • A 2000/2001-es tanév Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet magyar szak
 • 1998/1999-es tanév és 2000/2001-es tanév ELTE-BTK magyar szak
 • 1997/1998-as tanév és az 1998/99-es tanév első féléve Miskolci Bölcsész Egyesület magyar szak

Kutatási projektumok vezetése, illetve részvétel

 • 2006-tól OTKA / K 60807 A nganaszan nyelv számítógépes morfológiai elemzése, vezetője: Dr. Wagner Nagy Beáta
 • 2002–2003 NKFP Pályázat: Komplex Uráli Nyelvészeti Adatbázis keretén belül a Nganaszan Morfológiai Elemző munkálataiban való részvétel (tő- és toldalékalternációk, toldaléktár összeállítása)
 • 2002-2003 részt vettem a Széchenyi terv keretében működő Komplex Uráli Nyelvészeti Adatbázis pályázatához tartozó a Nganaszan Morfológiai Elemző munkálataiban (tő- és toldalékalternációk, toldaléktár összeállítása).
 • 2002– A Szamojéd Kutatócsoportot (SzaKucs)
 • 2000–2002 az UEDB (Uráli etimológiai adatbázis) szamojéd anyagának ellenőrzése, forrásokkal való egybevetése, kiegészítése

Konferenciák

 • 2007. január BUM 6. Uráli Hangoskodó. Előadás Wagner-Nagy Beátával: Van-e e a nganaszanban? (Is there /e/ in Nganasan?). Előadás Kertész Zsuzsával és Kálmán Lászlóval: Palatalization in Nganasan
 • 2006. május 14th Manchester Phonology Meeting előadás: Mora or Syllable?
 • 2006. január OCP 3 előadás: Empty consonants in Nganasan
 • 2004. szeptember: előadás a II. Mikola-emlékülésen: Some problems of the Nganasan Phonology: Mora or Syllable?
 • 2003. november előadás a Nyelvtudományi Társaság Felolvasóülésén : A nganaszan szótag
 • 2003. március: előadás Wagner-Nagy Beátával közösen a Nyelvtudományi Társaság Felolvasóülésén: A nganaszan magánhangzó-harmónia és történeti háttere
 • 2002. január: Nganaszan szótagtípusok - előadás a Finnugor Szemináriumon Szegeden
 • 2001. január: A nganaszan nyelv orosz jövevényszavai - előadás a nyelvészdoktoranduszok szegedi konferenciáján (LingDoc)
 • 1995. előadás Czapári Beátával közösen az V. Magyar Névtani Konferencián: Burgenland magyar helyneveinek történeti változásai

Szerkesztői munka

 • 2002-2003 kiadásra való előkészítés (Szeverényi Sándorral és Wagner-Nagy Beátával): Honti László 60-adik születésnapjára készülő Ünnepi kötet
 • 1994-1997 a Magyar Nyelvtudományi Társaság megbízásából, Juhász Dezső vezetésével A Romániai Magyar Nyelvatlasz I.-III. (1995-96-97) kiadásra való előkészítése, térképezési munkálatok
 • 1993-94 Kiadásra készítettem elő, szerkesztettem Kaszás József: Alsólendva és környéke helynevei – bölcsészdoktori értekezés (Magyar Névtani dolgozatok 134, Budapest-Lendva, 1995)

Konferenciaszervezés

 • 2006
  • I. Szamojéd Workshop szervezése
  • BUM IV. Uráli szóosztályok szervezése
  • Finnugor Szeminárium szervezése
 • 2002 BUM (Budapesti Uráli Műhely) III. Uráli tárgyaló szervezése
 • 2001 5th ICSH (International Conference on Structure of Hungarian) szervezése
 • 1993 Nemzetközi Dialektológiai és Geolingvisztikai Konferencia (SIDG) szervezésé, részvétel a rezümékötet szerkesztésében

Tudományos közélet, tudományszervezés, bizottsági munka

 • Finnugor Kongresszusok Nemzetközi Bizottságának Magyar Nemzeti Bizottsága, titkár
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság

Ösztöndíjak

 • 2005–2006 az Oktatási Minisztérium posztdoktori ösztöndíja Törkenczy Miklós A fonológia és morfológia analógia-alapú megközelítése c. OTKA pályázatához kapcsolódóan
 • 2000-2003 MTA Nyelvtudományi Intézetének fiatal kutatói ösztöndíja
 • 1997-2000 Uráli Nyelvészeti PhD program ösztöndíja
 • Az 1995/96-os tanévre Köztársasági ösztöndíj
 • 1994-1997 Bölcsészettudományi Kar Tudományos ösztöndíja
 • Az 1994/95-ös tanévben Batthyány ösztöndíj
 • 1993-1996 ban demonstrátori ösztöndíj a Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéken
Módosítás dátuma: 2009. február 11. szerda, 22:06