MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Szakmai életrajzok Wagner-Nagy Beáta Boglárka (fizetés nélküli szabadságon)

Wagner-Nagy Beáta Boglárka (fizetés nélküli szabadságon)

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási területe

 • északi-szamojéd nyelvek,
 • nyelvtörténet,
 • morfológia 

 

Tudományos fokozat

 • PhD, 2000

 

Tanulmányok

 • Posztgraduális tanulmányok
  • 2000 PhD-fokozat megszerzése. A dolgozat címe: A nganaszan deverbális igeképzők, témavezető: Dr. Mikola Tibor
  • 1994–1997 PhD-tanulmányok József Attila Tudományegyetem, Szeged / Ugor és szamojéd nyelvek komplex vizsgálata doktori iskola
 • Felsőfokú tanulmányok:
  • 1990–1994 Finnugrisztikai tanulmányok, József Attila Tudományegyetem, Szeged, MA képzés – finnugor szakos nyelvész előadó
  • 1989–1994 Magyar és orosz nyelvi tanulmányok, József Attila Tudományegyetem, Szeged, MA-képzés – magyar nyelv és irodalom, valamint orosz nyelv és irodalom szakos tanár
  • 1988–1988 Szlavisztikai tanulmányok, Voronyezsi állami Egyetem

Elismerések

 • 2004 Vértes Edit díj
 • 1994 A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának I. díja. A pályamunka címe: A nganaszan igék aspektusáról

Munkahelyek, beosztások

 • 2002-től Tudományos munkatárs / MTA Nyelvtudományi Intézet, a Szamojéd Kutatócsoport vezetője
 • 2001–2004 Megbízott előadó / Szegedi Egyetem, Finnugor Tanszék: szamojéd nyelvtörténet, szamojéd művelődéstörténet, terepmunka
 • 1999–2000 Megbízott előadó / ELTE, Finnugor Tanszék: A magyar nyelv finnugor alapjai
 • 1999–2000 Magyartanár / Kútvölgye Gimnázium
 • 1998–1999 Szerkesztőségi titkár / Osiris Kiadó
 • 1997 Tudományos segédmunkatárs / JATE, Finnugor Tanszék: Bevezetés a finnugrisztikába, Finn nyelv, Finn leíró nyelvtan, Nganaszan nyelv, Szibériai népek
 • 1994 Megbízott előadó / Kecskeméti Tanítóképző Főiskola

Egyetemi oktatói tevékenység

 • 2006-tól Megbízott előadó / Bécsi Egyetem (Samojedisch I, Selkupisch I)
 • 2005–2006 Megbízott előadó / LMU München (Nganasanisch I, Nganasanisch II)
 • 2001–2004 Megbízott előadó / Szegedi Egyetem, Finnugor Tanszék: szamojéd nyelvtörténet, szamojéd művelődéstörténet, terepmunka
 • 1999–2000 Megbízott előadó / ELTE, Finnugor Tanszék: A magyar nyelv finnugor alapjai
 • 1997 Tudományos segédmunkatárs / JATE, Finnugor Tanszék: Bevezetés a finnugrisztikába, Finn nyelv, Finn leíró nyelvtan, Nganaszan nyelv, Szibériai népek

Kutatási projektumok vezetése, illetve részvétel

 • 2006-tól OTKA / K 60807 A nganaszan nyelv számítógépes morfológiai elemzése című projekt vezetője
 • 2002-től NKFP / Komplex uráli morfológiai elemző vezető: Dr. Bakró-Nagy Marianne
 • 2001-től OTKA / T037624: Mikola Tibor hagyatékának gondozása vezető: Dr. Sipőcz Katalin
 • 1998–2000 OTKA / T 25285: Az északi-szamojéd nyelvek szóképzése vezető: Dr. Mikola Tibor, majd Dr. Berta árpád

Külföldi tanulmányutak, vendégkutatói meghívások

 • 1998–1999 DAAD-ösztöndíj / Hamburgi Egyetem Finnugor Tanszék
 • 1996 tavasz Svéd akadémiai ösztöndíj / Uppsalai Egyetem Finnugor Tanszék
 • 1995 tavasz MÖB-ösztöndíj / Helsinki Egyetem Finnugor Tanszék

Terepmunka

 • 1996 Hathetes kutatóút a Tajmir-félszigeten nganaszan nyelvi anyag gyűjtése céljából
 • 1994 Háromhetes kutatóút a Tajmir-félszigeten nganaszan és enyec nyelvi anyag gyűjtése céljából
 • Háromhetes kutatóút az Ob vidékén vogul nyelvi anyag gyűjtése céljából

Konferenciák

Nyelvtudás

 • német felsőfok
 • orosz felsőfok
 • finn középfok
 • angol alapfok

Szerkesztői munka

 • 2005
  • Mikola-konferencia 2004, Szeged
 • 2004
  • Tibor Mikola: Studien zur Geschichte der samojedischen Sprachen. Aus dem Nachlass herausgegeben von Beáta Wagner-Nagy = Studia Uralo-Altaica 45, Szeged
  • Mészáros Edit – Szeverényi Sándor – Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Mikola-konferencia 2002, Szeged
 • 2002
  • Chrestomathia Nganasanica = SUA Supplementum 10, Budapest – Szeged, SzTE Finnugor Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet