MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Publikációk / Publications Wagner-Nagy Beáta válogatott publikációi / Selected publications of Boglárka Wagner-Nagy

Wagner-Nagy Beáta válogatott publikációi / Selected publications of Boglárka Wagner-Nagy

E-mail Nyomtatás PDF


 • Belföldön kiadott könyvek, könyvfejezetek
  • Monográfia:
   • 2001
    • Die Wortbildung im Nganasanischen = Studia Uralo-Altaica 43, Szeged
  • Könyvfejezetek:
   • 2002
    • Nganaszanok [The Nganasans], in Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Chrestomathia Nganasanica = SUA Supplementum 10, Budapest – Szeged, SzTE Finnugor Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, 13–18.
    • Írásmód [Transcription], in Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Chrestomathia Nganasanica = SUA Supplementum 10, Budapest – Szeged, SzTE Finnugor Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, 27–32.
    • Alaktan [Morphology], in Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Chrestomathia Nganasanica = SUA Supplementum 10, Budapest – Szeged, SzTE Finnugor Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, 71–126.
    • Szóalkotási módok [Word formation], in Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Chrestomathia Nganasanica = SUA Supplementum 10, Budapest – Szeged, SzTE Finnugor Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, 127–138.
    • Szókincs [Lexicon], in Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Chrestomathia Nganasanica = SUA Supplementum 10, Budapest – Szeged, SzTE Finnugor Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, 139–144. (Szeverényi Sándorral közösen)
    • Mondattani áttekintés [Syntax], in Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Chrestomathia Nganasanica = SUA Supplementum 10, Budapest – Szeged, SzTE Finnugor Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, 145–186.
   • 1998
    • Az északi szamojédok [Northern Samoyeds], in Csepregi Márta (szerk.): Finnugor Kalauz, Panoráma Kiadó, Budapest, 1998, 20012, 221–233.
   • 1997
    • Helimski, Eugene: Die matorische Sprache. Wörterverzeichnis – Grundzüge der Grammatik – Sprachgeschichte unter Mitarbeit von Beáta Nagy = Studia Uralo-Altaica 41, Szeged, 1997
 • Nemzetközi folyóiratban, külföldön kiadott gyűjteményes kötetben megjelent tanulmányok
  • 2006
  • 2004
  • 2002
   • Est' li klitikon v nganasanskom jazyke, in Jazyki mira. Tipologija. Uralistika, Indrik, Moskva, 465–475.
  • 1999
   • Zu einigen denominalen Verbalableitungen des Nganasanischen [On denominal verbs in Nganasan], Finnisch-Ugrische Mitteilungen 21–22, Hamburg, 1999, 123–127.
   • Some Morphological Features of Nganasan Passive Constructions. Fennougristica 22, Tartu, 1999, 176–179.
 • Hazai folyóiratban, gyűjteményes kötetben megjelent tanulmányok
  • 2005
  • 2004
   • Szótagfűzési szabályok a proto-szamojédban (Regeln der Silbenfügung im Protosamojedischen) [Syllable contact in Proto- Samoyedic], in Csepregi, Márta – Várady, Eszter (Hrsg.): Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára = Urálisztikai Tanulmányok 14.
   • Megjegyzések a nganaszan klitikumokról [On the clitics of Nganasan], in Mészáros Edit – Szeverényi Sándor – Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Mikola-konferencia 2002, 131–140.
  • 2003
   • Harmóniajelenségek a nganaszanban [Vowel harmony in Nganasan], Nyelvtudományi Közlemények 100, 321–337. (Várnai Zsuzsával közösen)
   • A tárgy jelölésének néhány kérdése a nganaszanban [On the Question of Object-marking in Nganasan], in Oszkó Beatrix – Sipos Mária (szerk.): BUM3, MTA Nyelvtudományi Intézet, 152–163.
   • Megjegyzések az északi-szamojéd nyelvek szórendjéről [On the word order in Northern Samoyedic Languages], in Bakró-Nagy Marianne – Rédei Károly (szerk.): Ünnepi kötet Honti László tiszteletére, MTA Nyelvtudományi Intézet, 381–387.
  • 2002
  • 2001
   • A nyenyecek [The Nenets], http://fu.nytud.hu/hivnen.htm
   • Samoyed Languages, Bibliography, Place Names, Personal Names. In Hoffmann, István (szerk.): Onomastica Uralica 1b = Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages, Helsinki – Debrecen, 431–435, (Szeverényi Sándorral közösen).
   • Az északi-szamojéd adverbiumokról [On the Adverbs in Northern Samoyedic Languages], Mikola-emlékkönyv=Néprajz és Nyelvtudomány XLI/2, Szeged, 351–360.
  • 2000
   • Megjegyzések a tárgy jelöléséhez a nganaszanban [On Object-marking in Nganasan], Néprajz és Nyelvtudomány XL, Szeged, 1999/2000, 255–264.
  • 1998
   • Über die Tiere auf der Erde. Ein nganasanisches Märchen nebst Übersetzung und morphologischem Wörterverzeichnis [On the animals of the Earth. A Nganasan tale with translation and a morphological glossary], Néprajz és Nyelvtudomány XXXVIII, Szeged, 1998, 157–199, (mit N. T. Kosterkina und F. Sobanski)
  • 1996
   • Az uráli fosztóképzők eredetéről [On the Origin of Uralic Caritive Suffix], Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére, Szeged, 1996, 235–244. (Molnár Judittal közösen)
   • A Sámán-tó legendája [The Legend of Shaman-lake], Néprajz és Nyelvtudomány XXXVII, Szeged, 219–222.
  • 1995
   • A nganaszan igék aspektusáról [On the Aspect of Nganasn Verbs], Néprajz és Nyelvtudomány XXXVI, Szeged, 1995, 267–284.
 • Könyvszerkesztések
  • 2004
   • Tibor Mikola: Studien zur Geschichte der samojedischen Sprachen. Aus dem Nachlass herausgegeben von Beáta Wagner-Nagy = Studia Uralo-Altaica 45, Szeged
   • Mészáros Edit – Szeverényi Sándor – Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Mikola-konferencia 2002, Szeged
   2002
   • Chrestomathia Nganasanica = SUA Supplementum 10, Budapest – Szeged, SzTE Finnugor Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet
 • Szemlecikkek
  • 2004
   • Werner, Heinrich: Vergleichendes Wörterbuch der Jennissej-Sprachen I–III, 2002, Harrassowitz (Szeverényi Sándorral közösen), ALH 51, 218–222.
   • Gerson Klumpp: Konverbkonstruktionen im Kamassischen = Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, Band 58, 2002, 352.pp., UAJb 18, 2003/2004, 255–258.
  • 1996
   • Kovalenko, N. N.: Infinitnye formy glagola nganasanskogo jazyka, Novosibirsk, Novosibirsk, 1992. Néprajz és Nyelvtudomány XXXVII. Szeged, 1996, 347–355.
  • 1995
   • Vahtin, Nikolaj: Korennoe naselenie Severa Rossijskoj Federacii (Vahtin, Nikolaj: Indigene Völker im hohen Norden Russlands), Sankt-Petersburg, 1993. Néprajz és Nyelvtudomány XXXVI. Szeged, 1995, 339–344.
Módosítás dátuma: 2009. február 12. csütörtök, 21:06