MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Szakmai életrajzok Bakró-Nagy Marianne tudományos tanácsadó, osztályvezető

Bakró-Nagy Marianne tudományos tanácsadó, osztályvezető

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási területe

 

 • obi-ugor nyelvek,
 • alapnyelvi rekonstrukció,
 • nyelvtörténet,
 • nyelvtipológia

Tanulmányok és tudományos fokozatok

 • 2003 egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
 • 2002 az MTA doktora Disszertáció: Az obi-ugor alapnyelv szótagszerkezetének kialakulása
 • 1999 habilitált egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Tézisek: Fonotaxis és lexikológia az alapnyelvi rekonstrukcióban
 • 1990 kandidátus Disszertáció: Az uráli és a finnugor alapnyelv fonotaktikai leírása
 • 1973 egyetemi doktor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Disszertáció: Az obi-ugor medveműnyelv
 • 1971 Eötvös Loránd Tudoményegyetem, Budapest, magyar-angol szakos középiskolai tanár, finnugor szakos előadó Diplomamunka: Homonímia a vogul nyelvben

Munkahelyek, beosztások

 • 2001– tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
 • 1993 –osztályvezető, MTA Nyelvtudományi Intézet
 • 1993 – 2001 egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
 • 1996 – 1997 tanszékvezető, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Finnugor Tanszék
 • 1995 vendégoktató, Jyväskyläi Egyetem, Finnország
 • 1982 – 1995 igazgatóhelyettes, MTA Nyelvtudományi Intézet
 • 1971 – 1982 tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet

Elismerések

 • 2007 a Helsinki Egyetem díszdoktora
 • 1993 Akadémiai Díj (megosztva)
 • 1983 Magyar Nyelvtudományi Társaság Gombocz Zoltán emlékérme

Kutatási projektumok, ösztöndíjak

 • 2009 – 2012: Ob-Ugric languages: conceptual structures, lexicon, constructions, categories – An innovative approach to creating descriptive resources for Khanty and Mansi. EUROCORES - EuroBabel nemzetközi projektum; konzorciumvezető Prof. Dr. Elena Skribnik Ludwig Maximilian Universität München (DFG); vezető kutatók: Dr. Anna Widmer - Ludwig Maximilian Universität München (DFG) , Prof. Dr. Bakró-Nagy Marianne - MTA Nyelvtudományi Intézet/SzTE BTK (OTKA), Prof. Dr. Johanna Laakso - Universität Wien (AKA), Prof. Dr. Ulla-Maija Kulonen - Helsingin Yliopisto (FWF)
 • 2005 –: Uralic Typological Database – nemzetközi projektum; ELTE BTK Finnugor Tanszék-Prof. Havas Ferenc, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, Abteilung für Finno-Ugristik, Universität Wien-Prof. Dr. Johanna Laakso; MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor Osztály/SzTE BTK Finnugor Tanszék-Prof. Dr. Bakró-nagy Marianne
 • 2007 – 2008 DAAD-pályázat: Syntaktische und pragmatische Untersuchungen in den uralischen Sprachen; projektumvezető: Prof. Dr. Elena Skribnik, Prof. Dr. Marianne Bakró-Nagy
 • 2001 – 2005 NKFP pályázat (Számítógépes Uráli nyelvészeti adatbázis), konzorciumvezető
 • 1997 – 2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 1997 – 1998 Telegdi Ösztöndíj, Centre for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, California
 • 1995 – 1997 OTKA-pályázat: Az obi-ugor nyelvek hangtörténeti, morfonológiai és dialektológiai kutatása
 • 1991 – 1994 OTKA-pályázat: A magyarországi finnugrisztika bibliográfiája

Tudományos közélet, tudományszervezés, bizottsági munka

 • 2007 –: az OTKA Társadalomtudományi Kollégiumának tagja
 • 2004 – 2006: Magyar Akkreditációs Bizottság
 • 2004 – 2006: OTKA, Nyelvtudományi zsűri, elnök
 • 2003 –: Nyelvtudományi Bizottság
 • 2006 –: Finno-Ugric Studies Association of Canada, választmányi tag
 • Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
 • Uralisztikai Bizottság
 • International Committee of Finno-Ugric Congresses (ICFUC)
 • Finnugor Kongresszusok Nemzetközi Bizottságának Magyar Nemzeti Bizottsága
 • Societas Uralo-Altaica
 • Suomalais-Ugrilainen Seura
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság választmánya

Szerkesztői munka

 • Studia Uralo-Altaica, Szeged, társzerkesztő
 • Nyelvtudomány, Szeged, társzerkesztő
 • 1986 – 2001 Nyelvtudományi Közlemények, szerkesztő

Konferencia- és társasági előadások

 • A jövő a múltból tekintve. A magyar nyelv a határon innen és túl „A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai” című VII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencián (2008. december 13-14.) elhangzott előadás kibővített változata.
 • Schwa or not schwa? Synchronic and diachronic speculations on an Ob-Ugric vowel . FUSAC Vancouver 2008. 7–8th of June.
 • f-aspiration in Nganasan. Budapesti Uráli Műhely 6. Uráli Hangoskodó. 2008. január 11-12.
 • Egy feltételes mondatszerkezet a hantiban (A ke, ki partikulával szerkesztett feltételes mondatok az északi hantiban). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2006. március 27.
 • Conditional constructions in Uralic and in Old Hungarian. The Hungarian Language: Past and Present. Workshop. UCLA, Los Angeles, May 5-6, 2006 (absztrakt és handout PDF-ben)
 • Phonetically motivated sound changes in Ugric: excrescent and metathesis. Fefteenth Conference of the Finno-Ugric Studies Association of Canada. York University in Toronto, April 29-30, 2006
 • Grammatical borrowing and grammaticalization: Komi conditional marker kõ in Mansi. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, October 20, 2006

 

Módosítás dátuma: 2010. január 10. vasárnap, 17:31