MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Publikációk / Publications Oszkó Beatrix válogatott publikációi / Selected publications of Beatrix Oszkó

Oszkó Beatrix válogatott publikációi / Selected publications of Beatrix Oszkó

E-mail Nyomtatás PDF


 • Belföldön kiadott könyvek, könyvfejezetek
  • Tankönyvek:
   • Hegedűs Ritával közösen: Magyar mozaik 4. Magyar nyelvkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
   • Hegedűs Ritával közösen: Magyar mozaik 4. Munkafüzet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
 • Nemzetközi folyóiratban, külföldön kiadott gyűjteményes kötetben megjelent tanulmányok
  • Az ugor fonotaxisból (elemzések az UEW alapján) 33–9. CIFU8. (Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum) Jyväskylä 1996. Pars V. 33–39.
 • Hazai folyóiratban, gyűjteményes kötetben megjelent tanulmányok
  • Kazimi osztják rénnevek: Névtani értesítő 15[1993]: 246–50.
  • Az ugor fonémarendszerről: Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Budapest, 1996. 192–195.
  • Tagolójelek és szövegtagolás a Peer-kódex két legendájában. Bölcsészdoktori értekezés. ELTE BTK, Budapest, 1998.
  • A spanyol nyelv magyar nyelvű jövevényszavai: Szavak – nevek – szótárak. Budapest, 1997. 267–269.
  • A Peer-kódex történetéhez: Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék. Budapest, 1998. 146–9.
  • Intervokalikus mássalhangzó-kapcsolatok az ugorban. Az Ugor Műhely (Budapest, 1997 szept. 17–19.) előadásai. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 1999. 72–93.
  • Tagolójelek és mondattagolás a Peer-kódex két legendájában. In: Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest, 1999. 252–256.
  • Kérdések a nyelvhasználati tudatosság vizsgálatához. III. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 1998. 144–150.
  • Kódexeink szövegtagoló jelei a pszicholingvisztika szemszögéből (a Peer-kódex két legendája alapján). LingDok 1. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged, 2000. 138–149.
  • A magyar mint idegen nyelv tanítása – akcentussal? Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. FUD 8. Debrecen – Jyväskylä, 2001. 451–456.
  • Az adatbázisok szükségességéről. Permistica et uralica. Ünnepi könyv Csúcs Sándor tiszteletére. FUP I. PPKE BTK Finnugor Tanszék, Piliscsaba 2003. 194–197.
  • Egy terepmunkás feladatai. In: Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Urálisztikai tanulmányok 14. Budapest, 2004. 299–308.
  • Gereldnel kozma... avagy értjük-e a csíziót? In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum Kiadó, Budapest , 2006. 116–119.
 • Könyvszerkesztések
  • Társszerkesztő: Sipos Mária: BUM II. Szófejtő Műhely. Budapest, 2001. 117-137.
  • Társszerkesztő: Sipos Mária: BUM III. Uráli TÁRGYaló. Budapest, 2003.
  • Társszerkesztő: Sipos Mária: BUM IV. Uráli Grammatizáló. Budapest, 2005.
 • Egyéb
  • Magyar Mozaik. Haladó nyelvoktató CD-ROM. Akadémiai Kiadó 1999. Társszerző: Hegedűs Rita
Módosítás dátuma: 2009. február 13. péntek, 20:02