MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Szakmai életrajzok Haader Lea tudományos főmunkatárs

Haader Lea tudományos főmunkatárs

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási terület

 • Történeti nyelvészet, ezen belül mondattan
 • Leíró nyelvészet, ezen belül mondattan
 • Középkori kéziratok (kódexek) kritikai kiadása

Tudományos fokozatok

 • 1980: egyetemi doktori disszertáció (A Müncheni Kódex szövegtagolása)
 • 1994: a nyelvtudomány kandidátusa (A határozói mellékmondatok a kései ómagyar korban)

 

Tanulmányok

 • 1965–1970: ELTE BTK magyar–orosz szak

Elismerések

 • 1999–2002: Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Munkahelyek

 • MTA Nyelvtudományi Intézete Nyelvtörténeti Osztály
  • 1995–: tudományos osztályvezető
  • 1994–: tudományos főmunkatárs
  • 1980–1994: tudományos munkatárs
  • 1974–1980: tudományos segédmunkatárs
  • 1970–1973: szerződéses
 • ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék
  • 2002–: egyetemi docens
  • 1994–2002: kinevezett mellékállású adjunktus
  • 1990–: szerződés
 • ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék
  • 1981–1984: szerződéses tanársegéd
 • Egyéb intézmények
  • külső tanár az Eötvös Collegiumban
  • az ELTE Doktori Iskola alapító tagja
  • a PPKE Doktori Iskolájában külső alapító tag

Oktatási tevékenység

 • Alapképzésben: szófajtan–alaktani, szószerkezettan–mondattani szemináriumok tartása, illetve speciális kollégium történeti mondattanból
 • Az ELTE bölcsészinformatikai önálló programjának keretében készülő internetes Érdy-kódex kiadás nyelvtörténeti konzulense.
 • Posztgraduális képzésben: történeti mondattani kurzusok tartása az ELTE Doktori Iskolájában

Pályázati tevékenység

 • OTKA 48867; 2000 E Ft; 2005-2008; A középmagyar kor mondattana; témavezető
 • NKFP 5/142; Nemzeti kulturális örökségünk nyelvi letéteményesei; 10 859 E Ft; 2001–2004; Az Érsekújvári Kódex kiadása; szakmai vezető
 • OTKA 31752; 2000 E Ft; 2000–2003; A középmagyar kor történeti nyelvtana; témavezető
 • NKÖM Szellemi Örökség Program 655; 3500 E Ft; 2000–2001; XVI. századi kódexek kiadása; pályázati megbízott
 • OKTK A.1384/VIII.a; 2000 E Ft; 1998–1999; A Kulcsár-kódex 1539.; témavezető
 • OTKA 17868; 1600 E Ft; 1995–1999; A magyar nyelv történeti nyelvtana; témavezető

Tudományos tagságok

 • Magyar Nyelvtudományi Társaság választmánya
 • MTA Nyelvtudományi Bizottsága
 • MTA Nyelvtudományi Bizottság Magyar Munkabizottsága