MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Szakmai életrajzok
Magyarul

Adamik Béla tudományos munkatárs

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási területe:

 • a latin nyelv őstörténete és története
 • a császárkori latin feliratok nyelve és dialektológiája
 • nyelvpolitika és kétnyelvűség a Római Birodalomban

Tudományos fokozat

 • 2000 PhD Irodalomtudomány (Tanulmányok a latin nyelv külső történetéhez a Római Birodalom keleti felében. A constantinopolisi latin anyanyelvű népesség problematikája)
 • 2009 Habilitáció, Nyelvtudomány (A latin nyelv története)
Módosítás dátuma: 2011. január 25. kedd, 09:26 Bővebben...
 

Bakró-Nagy Marianne tudományos tanácsadó, osztályvezető

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási területe

 

 • obi-ugor nyelvek,
 • alapnyelvi rekonstrukció,
 • nyelvtörténet,
 • nyelvtipológia

Tanulmányok és tudományos fokozatok

 • 2003 egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
 • 2002 az MTA doktora Disszertáció: Az obi-ugor alapnyelv szótagszerkezetének kialakulása
 • 1999 habilitált egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Tézisek: Fonotaxis és lexikológia az alapnyelvi rekonstrukcióban
 • 1990 kandidátus Disszertáció: Az uráli és a finnugor alapnyelv fonotaktikai leírása
 • 1973 egyetemi doktor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Disszertáció: Az obi-ugor medveműnyelv
 • 1971 Eötvös Loránd Tudoményegyetem, Budapest, magyar-angol szakos középiskolai tanár, finnugor szakos előadó Diplomamunka: Homonímia a vogul nyelvben
Módosítás dátuma: 2010. január 10. vasárnap, 17:31 Bővebben...
 

Cser András, tudományos munkatárs

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási területe

 • történeti fonológia
 • angol
 • latin
 • tudománytörténet

Tudományos fokozat

 • 2002 PhD fokozat; Disszertáció címe: A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése.
  (A disszertáció alapján készült, a NyK 99. számában megjelent cikk letölthető.)
Bővebben...
 

Dömötör Adrienne tudományos főmunkatárs

E-mail Nyomtatás PDF

 Kutatási területe

 • magyar történeti mondattan
 • mai magyar mondattan
 • pragmatika
 • magyar mint idegen nyelv

Tanulmányok és tudományos fokozatok

 • 1996: ELTE BTK, PhD
 • 1987: ELTE BTK, dr. univ.
 • 1983–1986: ELTE BTK, doktori képzés (aspirantúra)
 • 1977–1982: József Attila Tudományegyetem, Szeged: magyar–orosz szak, nyelvtörténeti speciális képzéssel
Módosítás dátuma: 2010. január 04. hétfő, 16:49 Bővebben...
 

Gugán Katalin tudományos segédmunkatárs

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási tevékenység területei

 • magyar történeti mondattan
 • osztják szintaxis és szemantika

Tanulmányok

 • 2002–: SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Uralisztika
 • 1996-2001: ELTE BTK, magyar nyelv és irodalom szak
 • 1996-2002: ELTE BTK, angol nyelv és irodalom szak
 • 1998-2003: ELTE BTK, finnugor szak
 • 1996-2002: ELTE, Eötvös József Collegium

Munkahely

 • 2001–: MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtörténeti Osztály, tudományos segédmunkatárs

Elismerések

 • Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 1. díj, 2001.
 • Országos Tudományos Diákköri Konferencia, különdíj (felajánló: Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért; 2001.)

Tagságok

 • Magyar Nyelvtudományi Társaság
 • Reguly Társaság
 


Oldal 1 / 3