MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Szakmai életrajzok
Magyarul

Haader Lea tudományos főmunkatárs

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási terület

 • Történeti nyelvészet, ezen belül mondattan
 • Leíró nyelvészet, ezen belül mondattan
 • Középkori kéziratok (kódexek) kritikai kiadása

Tudományos fokozatok

 • 1980: egyetemi doktori disszertáció (A Müncheni Kódex szövegtagolása)
 • 1994: a nyelvtudomány kandidátusa (A határozói mellékmondatok a kései ómagyar korban)

 

Bővebben...
 

Horváth László tudományos főmunkatárs

E-mail Nyomtatás PDF

Tudományos fokozatok

1987: ELTE BTK, Budapest – dr. univ.
1995: ELTE BTK, Budapest – PhD.

Bővebben...
 

Oszkó Beatrix tudományos munkatárs

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási területe

 • magyar nyelvtörténet
 • történeti fonológia
 • magyar mint idegen nyelv

Tudományos fokozat

 • 2003 PhD
 • 1997 Dr univ.
Bővebben...
 

Sipos Mária tudományos munkatárs

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási területe

 

 • obugrisztika
 • szemantika
 • etimológia

Tudományos fokozat

 • 2004 PhD
 • 1997 Dr univ.
Módosítás dátuma: 2009. február 12. csütörtök, 21:00 Bővebben...
 

Szeverényi Sándor szerződéses munkatárs

E-mail Nyomtatás PDF


Kutatási területe

 • szamojédológia
 • szófajtan, lexikológia
 • a finnugor rokonság eszméjének fogadtatása, szépirodalmi vetületei

Tudományos fokozat:

 • PhD: Tulajdonságfogalmak a nganaszanban (Szegedi Tudományegyetem, 2008)


Tanulmányok

 • 2002-2003. Komlósi Oktatási Stúdió (felsőfokú újságíró, OKJ-vizsga: Eszterházy Főiskola)
 • 1999-2002. Szegedi Tudományegyetem, Ugor és szamojéd nyelvek komplex vizsgálata PhD-program (Programvezető: Dr. Mikola Tibor)
 • 2001/02 Elméleti nyelvészet doktori iskola tagja
 • 1994-1999. József Attila (Szegedi) Tudományegyetemen, finnugor nyelvész
 • 1993-2000. József Attila (Szegedi) Tudományegyetem, magyar szakos előadó
 • 1989-1993 Rózsa Ferenc Gimnázium, Békéscsaba

Elismerések

 • 1997 OTDK I. hely (Melléknevek a nganaszan nyelvben, Miskolc)
 • 1999 OTDK részvétel (Perecsényi Nagy László és a finnugor őshaza, Pécs)

Egyetemi oktatói tevékenység

 • 2005- Szegedi Tudományegyetem, Finnugor Tanszék (tanársegéd)
 • 2004- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Finnugor Tanszék (óraadó)
 • 1999-2003 Szegedi Tudományegyetem, Finnugor Tanszék (óraadó)

Külföldi tanulmányutak, vendégkutatói meghívások

 • 1997/1998 Rovaniemi (Finnország): CIMO Family Program
 • 2001. május CEEPUS-ösztöndíj: Kolozsvári Egyetem
 • 2001. január-márc. CIMO-ösztöndíj: Helsinki Egyetem, Finnugor Tanszék
 • 2008. július–augusztus Nganaszan terepmunka Uszty-Avamban (Tajmir-félsziget) (Wagner-Nagy Beátával, K 60807 OTKA-pályázat keretében)

Konferenciák

 • 2010 A magyar nyelv rokonságának eszméi - Perecsenyi Nagy László munkáinak tanulsága. Április 28-29. Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért. Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra. 
 • 2009 Nganasans in Ust-Avam. Március 16–18. Helsinki.
 • 2009 Szín, szag- és íznevek rendszere a nganaszanban. Május 19. Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaságban. ELTE, Budapest.
 • 2009 Derivational suffixes as/or classifiers? Word-formation of the Nganasan adjectives. Augusztus 16–18. Universals and Typology in Word Formation. Kassa. (poszter)
 • 2009 Depictive in Nganasan. Szeptember 3–4., New Trends in Uralistics, Szeged.
 • 2009 The semantics of ’give’ verbs in the Samoyedic languages. Szeptember 3–4. New Trends in Uralistics, Szeged (Wagner-Nagy Beátával) (poszter)
 • 2009 Венгерские полевые экспедиции у уральских народов России. Október 19–22. The Third International Conference on Field Linguistics. Moszkva. (Wagner-Nagy Beáta – Várnai Zsuzsa – Kovács Zsófia – Ruttkay-Miklián Eszter – Szeverényi Sándor – Salánki Zsuzsa – Janurik Boglárka)(poszter)
 • 2009 A melléknévi kategória története és/vagy rekonstrukciója. Október 16–18. A magyar nyelvtörténeti kutatások legújabb eredményei. Szeged
 • 2007 Még egyszer a Cx-Px sorrendről, A magyar nyelvtörténeti kutatások legújabb eredményei V, Szeged, SzTE (pps)
 • 2006 A dynamic diachronic model of the PoS-system in Nganasan, Conference on Universality and Particularity in Parts-of-Speech Systems, Amsterdam (poster)
 • 2006 A melléknévi kategória alakulásának areális-tipológiai háttere a nganaszanban, „Szóosztálytalálkozó”, Budapesti Uráli Műhely 5, MTA Nyelvtudományi Intézet
 • 2005 On the „Reconstructibility” and the Reconstruction of the Dimensional Adjectives. CIFU X, Joskar-Ola, Oroszország
 • 2005 A dimenzionális melléknevek rekonstruálhatóságáról, A magyar nyelvtörténeti kutatások legújabb eredményei IV, Szeged, SzTE
 • 2004 Tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban és a tundrai nyenyecben. Mikola-konferencia 2004, Szeged
 • 2004 Nyílt szóosztályok történeti kérdései a szamojéd nyelvekben. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest
 • 2003 A 'Tensedness Parameter' alkalmazása a szamojéd nyelvekre. Nyelvész-doktoranduszok Konferenciája, Szeged
 • 2002 Melléknevek a nganaszan nyelvben. Finnugor Szeminárium, Szeged
 • 2001 On the Adjectives of North-Samoyed. The First International Symposium on Nenets Syntax, Helsinki
 • 2001. Melléknevek a nganaszan nyelvben Nyelvész-doktoranduszok Konferenciája, Szeged
 • 1999 Perecsényi Nagy László és a finnugor őshaza XXIV. OTDK, Pécs
 • 1997 Melléknevek a nganaszan nyelvben XXIII. OTDK, Miskolc
Módosítás dátuma: 2010. április 30. péntek, 17:17
 


Oldal 2 / 3